Tjänster

Sandvikens Elektriska AB

Saxlyckevägen 14

691 51 Karlskoga


0586-560 40

info@sdvel.se

Kraft

Belysning

Styrinstallationer

Datanät

Felsökning

Reparation

Industriservice

Konstruktion

Projektering

ROT-jobb

Våra fördelar


Vår fördel gentemot övriga aktörer är vår kompetens och långa erfarenhet inom framförallt industriell installation.

Det faktum att vi är ett relativt litet företag med slimmad organisation upplever vi som en stor konkurrensfördel då vi på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kan fatta avgörande beslut. På så sätt har vi lättare att på ett rationellt sätt genomföra de projekt vi är inblandade i.

För kunden betyder detta att han upplever oss som snabba och effektiva, projekten löper också mycket smidigt.

För vår del betyder det att vi i anbudshanteringen ofta kan räkna lite ”snålare” på arbetstiden gentemot ett flertal övriga aktörer.


Våra konkurrensfördelar

 • Våra kompetenta medarbetare
 • Vår långa erfarenhet inom framförallt industriella installationer
 • Våra goda kontakter
 • Vårt goda renommé inom branschen
 • Vi levererar alltid rätt produkt i rätt tid till rätt pris
 • Vi är väl utbildade och uppdaterade på den senaste tekniken
 • Vi är serviceinriktade och kostnadseffektiva

Våra tjänster


Våra produkter och tjänster går av naturliga skäl hand i hand med vår affärsidé där vår huvudsakliga verksamhet består av att:

Utföra och levererar Kraft-, styr- och belysningsinstallationer samt data- och svagströmsinstallationer. Vi utför även service och reparation inom dessa områden.

Vi samarbetar med larm- och säkerhetsföretag och kan erbjuda larmlösningar inom passage- inbrott- och brandlarm.

Alla våra medarbetare har certifieringar på Heta arbeten och mobila plattformar.


 • Kraftinstallationer
 • Belysningsinstallationer
 • Styrinstallationer
 • Datanät
 • Svagströmsinstallationer
 • Felsökning
 • Reparation
 • Service
 • Konstruktion, ritning och projektering
 • ROT-jobb